×
BUGS/FEEDBACK
We have had some reports of users encountering some problems completing there profiles. If you discover any bugs/problems please click the FEEDBACK button with a description of your problem so we can help improve the system for all. We also encourage suggestions for improvements or any other feedback

Partners

BOSK, Vereniging van mensen met een lichamelijke handicap

 De BOSK wil mensen met een lichamelijke beperking ondersteunen en stimuleren om alles uit het leven te halen. De BOSK gelooft in de mogelijkheden van iedereen met een beperking. Onze missie is daar zo veel mogelijk aan bij te dragen. De BOSK wil een warme club van lot- en bondgenoten zijn. Maar ook een belangenbehartiger. En een wegwijzer in de speurtocht naar het omgaan met beperkingen. Wij zijn ervan overtuigd dat ervaringskennis daarbij een cruciale rol speelt. De BOSK bestaat om deze ervaringskennis te ontsluiten en te verspreiden, zodat die ten goede komt aan mensen met een lichamelijke beperking.

Go to Website

Fonds verstandelijk gehandicapten

Fonds verstandelijk gehandicapten draagt er aan bij dat mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig leven kunnen leiden. Een leven waarin zij hun talenten kunnen inzetten, zich kunnen ontwikkelen en kunnen meedoen in de samenleving. Wij steunen projecten die dit mogelijk maken. Want met de juiste steun en begeleiding kunnen mensen met een verstandelijke handicap veel bereiken. Door stappen te zetten en erop uit te gaan vergroten zij hun wereld. Naar school gaan, werken, de trein pakken, sporten of een voorstelling bezoeken vergroot hun wereld en geeft hun leven kleur.

Go to Website

Johanna Kinderfonds

Het Johanna KinderFonds zet zich al sinds 1900 in voor kinderen met een lichamelijke handicap. Het Fonds ondersteunt projecten en wetenschappelijk onderzoek van organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen. Wij doen dit in samenspraak met organisaties die zich inzetten voor deze groep kinderen en hun vertegenwoordigers. Een zorgvuldige beoordeling van de projecten staat hierbij voorop.

Kansfonds

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander.

Die initiatieven, zo’n 600 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Go to Website

Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie

LOGA zet zich in door, uit eigen ervaring, advies en ondersteuning te geven aan adoptieouders zodat hun ouderschap minder zwaar wordt. Door hen in staat te stellen om contact met andere adoptieouders te hebben die in een zelfde situatie zitten. Daardoor hen een veilige plek te bieden waar ze met hun problemen terecht kunnen zonder zich schuldig of miskend te voelen.

Voor de hulpverlening, leerkrachten en anderen.geeft LOGA bekendheid aan de adoptieproblematiek, zorgen voor betere en specifieke nazorg door de hulpverlening, uitleg geven over wat zich in adoptiegezinnen kan afspelen en eventueel advies geven.

Go to Website

Per saldo

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget

Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Go to Website

Revalidatiefonds

Het Revalidatiefonds wil een samenleving waarin mensen met een lichamelijke beperking volwaardig kunnen participeren en een zo zelfstandig mogelijk leven leiden. De projecten die wij steunen gaan over maatschappelijke participatie en revalidatie.

Go to Website

Sien, voor mensen met een verstandelijke beperking

Sien komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Sien helpt adviseert en informeert bij belangrijke onderwerpen zoals, geld, zorg en participatie. Met onze leden en vrienden zetten we ons in voor een samenleving waar mensen met een verstandelijke beperking gewoon kunnen meedoen, net als ieder ander

Go to Website

Stichting Ouders en Onderwijs

Voor ouders over onderwijs

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Ons informatiepunt biedt informatie aan ouders over onderwijs en de school van hun kind. Vind het antwoord op deze website of neem voor meer informatie en persoonlijk advies contact op via 0800-5010 of vraag@oudersonderwijs.nl. Ouders & Onderwijs doet meer voor ouders in het onderwijs! Wil je weten wat? Kijk onder over Ouders & Onderwijs

Go to Website

Stichting ZIE

Stichting ZIE (Zorg Intensief en Epilepsie) is er voor alle gezinnen met een kind met een epilepsiesyndroom of met moeilijk instelbare epilepsie en bijkomende problematiek zoals een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, moeilijk verstaanbaar gedrag, lichamelijke of psychische beperkingen.

Go to Website

VSB Fonds

Sinds zijn start in 1990 heeft VSBfonds vele initiatieven en projecten ondersteund die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.

In 2013 hebben wij van initiatiefnemers ruim 3.270 donatieverzoeken ontvangen. Hiervan hebben 1.349 initiatieven en projecten een donatie gekregen.

Jaarlijks is een donatiebudget van € 26 miljoen beschikbaar. Wij kennen donaties toe aan projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij. Wij verstrekken ook studiebeurzen.

Onze adviseurs beoordelen de aanvragen en geven een advies aan de directie en de Raad van Toezicht.

Sinds 1990 heeft VSBfonds voor 661 miljoen euro aan maatschappelijke initiatieven en projecten ondersteund.

Go to Website

Blijf op de hoogte

We werken er hard aan om u via deze site met elkaar in contact te kunnen brengen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Vul dan uw e-mail adres in en ontvang een periodieke update.

Subscribe to: P2P Nieuwsbrief

© Parent2Parent.nl 2017 | Designed by Design Effects