×
BUGS/FEEDBACK
We have had some reports of users encountering some problems completing there profiles. If you discover any bugs/problems please click the FEEDBACK button with a description of your problem so we can help improve the system for all. We also encourage suggestions for improvements or any other feedback

Disclaimer

Parent2Parent Nederland biedt ondersteuning op basis van ervaringskennis en zet daarvoor diverse vrijwilligers in. Aan adviezen en of toezeggingen gedaan tijdens, of voortvloeiende uit, de contacten met één of meerdere vrijwilligers kunnen geen rechten ontleend worden. Het betreffen de ervaringen of meningen van de individuele vrijwilliger en niet die van Parent2Parent Nederland .

De diensten van Parent2Parent Nederland zijn niet bedoeld als vervanging van professionele hulpverlening.

Door Parent2Parent Nederland wordt vertrouwelijk omgegaan met de gegevens die zijn opgeslagen in een afgeschermde database. Gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor gegeven wordt.

Blijf op de hoogte

We werken er hard aan om u via deze site met elkaar in contact te kunnen brengen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Vul dan uw e-mail adres in en ontvang een periodieke update.

Subscribe to: P2P Nieuwsbrief

© Parent2Parent.nl 2017 | Designed by Design Effects